Sách hỗ trợ khách hàng

trong quá trình thiết kế

Sách ý tưởng

do khách hàng cung cấp

– Văn bản trên thiết kế

– Logo thương hiệu

– Hình ảnh khách hàng mong muốn

– Giấy chứng nhận, huy hiệu, mã vạch…

Sách giải pháp

do designer xử lý

– Hình ảnh tự do

– Biểu tượng tự do

– Nền background

– Logo chung

Sách top dự án

cần xử lý đặc biệt

– Hình ảnh công ty trong thiết kế profile

– Hình ảnh sản phẩm

– Hình ảnh đội ngũ

– Hình ảnh bản quyền

Top ý tưởng ngành profile

mẫu chọn theo mã số

Tải sách top ý tưởng..
Tải sách top ý tưởng..
Tải sách top ý tưởng..
Tải sách top ý tưởng..