Hình dáng: Hình con sói đang gầm thét

Mùa sắc: Trắng, đen

Phong cách : Hoang dã

Vị trí xăm : Lưng, tay, chân

Hình dáng con sói đang gầm thiết trắng đen