Hình dáng: Bàn tay cầm Vũ trụ

Vị trí: Cổ tay, cánh tay

 

Hình dáng vũ trụ