Hình dáng: Hình vầng trăng khuyết và cánh hoa quay quanh

Màu sắc: Trắng, đen

Vị trí xăm: Bả vai