Hình dáng : Sọ người

Phong cách : Mạnh mẽ

Vị trí xăm : Lưng, chân, tay

Màu sắc :  Trắng, đen

Hình xăm sọ người kết hợp con bướm