Hình dáng: Ông rồng với vầng trăng

Màu sắc: Trắng, đen

Vị trí xăm: Cánh tay