Hình dáng : Mũi tiêm

Màu sắc: vàng, đỏ, xanh

phong cách : Mộc mạc

Vị trí xăm, lưng, vai, cánh tay

Hính xăm salon