Hình dáng: Cánh hoa hồng màu đen

Vị trí: Cánh tay

Hình dáng cánh hoa hồng đen