Hình dạng: cá uyên ương

Vị trí xăm: Tay, chân

Màu sắc: Đỏ và Xanh

Hình dáng đôi cá màu