Hình dáng: cô gái phù thủy

Màu sắc: đen , trắng

Vị trí xăm : Cánh tay, bắp chân

Hình săm cô gái phù thủy 3 mắt