Hình dạng: Chú mèo

Màu sắc: Xanh, đỏ ,đen, xám

Vị trí xăm: cổ tay

Hình xăm chú mèo