Hình dáng: chú chó sói hoang dã

Vị trí: Cánh tay

Hình xăm chú  chó sói