Hình dáng: Chú bướm tiến về hút mật hoa

Vị trí: Lưng, tay

Hình xăm chú bướm