Hình dánh: Cánh chim đại bàng

Phong cách : Chinh phục bầu trời

Vi trí xăm : Lưng, cổ tay

Màu sắc : Trắng, đen

Hình xăm cánh chim đại bàng đang vươn cánh