Hình dáng : Cặp cá trắng và đen quắn lấy nhau

Màu sắc: Trắng, đen

Vị trí xăm: Chân, cánh tay

Hình dáng đôi cá