Gánh phở rong ( stress food ” Pho” )
Phở ( stress food ” Pho “)
Lọ hoa ly vàng và bộ ấm trà ( teapots and lyly flower )
Hoa Ly ( lyly flower )
đặc sản chả cá lã vọng ( ” Cha ca la vong ” – specialty dish in Viet Nam)